Jak zabezpieczyć się będąc żyrantem?

Wiele instytucji udzielających pożyczek, takich jak banki, żąda od kredytobiorców poręczenia spłaty przez inną osobę, czyli żyranta. Coraz mniej ludzi zgadza się na żyrowanie czyjejś pożyczki, nawet jeśli chodzi o najbliższe, najbardziej zaufane osoby. Wiąże się to zawsze z ogromnym ryzykiem – w przypadku niespłacenia zobowiązań przez kredytobiorcę bank o należność upomni się u poręczyciela. […]