Czym jest urlop ojcowski?

Warto zdawać sobie sprawę, że pracownik, który przebywa na urlopie ojcowskim będzie podlegał identycznej ochronie przed ewentualnym zwolnieniem z pracy, co matka dziecka będąca na zdecydowanie bardziej popularnym urlopie macierzyńskim. Pracownik nie może zatem podjąć decyzji o wręczeniu pracownikowi będącemu na urlopie ojcowskim wypowiedzenia czy rozwiązać z nim umowy o pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy […]