Wpływ podziału majątku w małżeństwie na zdolności finansowe

W niektórych małżeństwach występuje konieczność rozdzielenia wspólnego majątku w czasie jego trwania. Zawierając związek z reguły para godzi się na wspólne decydowanie o zarobionych pieniądzach oraz dysponowaniu majątkiem ruchomym i nieruchomościach, ale czasem okoliczności zmieniają się i aby nie ponosić strat związanych ze złym rozporządzaniem małżonkowie podejmują decyzję o podpisaniu aktu, jakim jest rozdzielność majątkowa.

W jaki sposób można uzyskać rozdział majątku w czasie trwania małżeństwa?

Aby takiej czynności dokonać należy stawić się przed notariuszem, który sporządzi stosowny akt prawny, skutkujący podziałem aktywów należących do małżonków oraz wszystkich ich osobistych dochodów obecnych i przyszłych. Do uzyskania aktu rozdzielności majątkowej należy przedstawić notariuszowi akt zawarcia małżeństwa oraz wyrazić obopólną zgodę na podjęcie takiego kroku prawnego. Konieczne jest także poświadczenie, że oboje małżonkowie posiadają zdolność do czynności prawnych, czyli żadne z nich nie jest osobą ubezwłasnowolnioną. Taka procedura uzyskania rozdzielności majątkowej występuje w przypadku sytuacji dobrowolnej, inaczej jest, kiedy rozdzielność będzie przymusowa. Takie sytuacje zdarzają się, kiedy jedna ze stron rażąco uszczupla wspólny majątek lub podejmuje nieodpowiedzialne decyzje mogące narazić małżonków na duże straty finansowe. W przypadku rozdzielności przymusowej decyzję o niej podejmuje organ sądowy.

Jakie skutki prawne wynikają z decyzji o rozdzieleniu majątku?

Przede wszystkim od momentu podpisania aktu, w którym zawarta jest rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa, każdy z małżonków jest osobiście odpowiedzialny za swoje decyzje dotyczące jego części majątkowej. Może dysponować nimi według swojego uznania bez wiedzy i zgody współmałżonka. Dotychczasowy wspólny majątek zostaje po połowie przyznany każdemu z partnerów, nie mogą oni w nabywać żadnych nieruchomości i przedmiotów ruchomych na zasadzie współwłasności, a jedynie jako udziałowcy w wyniku umów cywilnych. Małżonkowie odpowiadają także osobistym majątkiem jednej ze stron w przypadku zaciągnięcia zobowiązań, jednak tylko wtedy, kiedy o fakcie posiadania rozdzielności majątkowej powiadomią instytucję finansową, która udziela kredytu lub pożyczki. Jeżeli taka instytucja nie została poinformowana o rozdzielności, małżonkowie odpowiadają za wszelkie zaciągnięte zobowiązania wspólnie, każde ze swojej części majątku. Wszystkie długi, które powstały przed nastąpieniem rozdzielności majątkowej małżonkowie muszą spłacać oboje.