Progi podatkowe a rozliczenie kwoty wolnej od podatku

Każdy, kto planuje otworzyć własną działalność gospodarczą, musi liczyć się oczywiście z koniecznością opłacania podatku dochodowego, który w dużej mierze zależy od wybranej formy opodatkowania. W dzisiejszych czasach najpopularniejszym sposobem rozliczania podatku dochodowego jest skala podatkowa, w której to stosuje się obecnie dokładnie opisane w tym tekście dwa progi podatkowe. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czym jest skala podatkowa i jakie regulacje obowiązują w zakresie kwoty wolnej od podatku.

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych

W Polsce podstawową formą opodatkowania dochodów jest oczywiście podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej to właśnie podatek dochodowy na zasadach ogólnych jest domyślą formą opodatkowania. Osoby, które chcą skorzystać z innej formy opodatkowania zobligowane są do złożenia stosownego wniosku w urzędzie skarbowym.

Jak wygląda obliczanie dochodu?

Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych podatek jest wyliczany zawsze od dochodu, a nie od przychodu. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że podatek dochodowy można obniżyć wszelkimi kosztami, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnicy mają do dyspozycji dwa różne progi podatkowe (18% i 32%). Pierwszy próg podatkowy dotyczy osób, które nie przekraczają kwoty 85 528 zł. Osoby, z większym dochodem automatycznie rozliczają się na podstawie wyższego progu podatkowego.

Jak rozlicza się kwotę wolną od podatku?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że rozliczenie kwoty wolnej od podatku w żadnym stopniu nie zależy od tego, z jakich źródeł uzyskane są nasze przychody. Podatnicy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą i rozliczają się na podstawie progów podatkowych (18% i 32%) bez żadnego większego problemu mogą skorzystać z odliczenia. Kwoty wolnej od podatku nie mogą odliczyć jedynie te osoby, które płacą ryczałtowy podatek giełdowy. Warto wspomnieć także i o tym, że podatnicy, którzy posiadają kilka różnych źródeł przychodu i łączą poszczególne formy opodatkowania, z kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać tylko raz. W tym konkretnym przypadku kwotę wolną od podatku odlicza się bezpośrednio od podatku, a nie od dochodu.

Kiedy można rozliczyć kwotę wolną od podatku?

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, ale kwotę wolną od podatku można rozliczyć nie tylko na koniec roku, ale również w jego trakcie. W tym drugim przypadku należy oczywiście pomniejszać zaliczki na podatek o 1/12 kwoty wolnej od podatku. W przypadku rozliczenia wspólnego małżonków, każda ze stron może korzystać oczywiście z odrębnej kwoty wolnej od podatku.