Bezpieczna i prosta inwestycja w obligacje

Obligacje skarbowe to zgodnie z definicją dłużny papier wartościowy, który jest emitowany przez rząd, a konkretniej przez Ministerstwo Finansów. To też powszechnie znany sposób na stosunkowo prostą i stabilną inwestycję, bez większego ryzyka. Pytanie, co warto wiedzieć o obligacjach zanim zaczniemy w nie inwestować i czy rzeczywiście stanowią tak bezpieczny sposób ulokowania naszego kapitału, za jaki się je powszechnie uznaje?

Bezpieczeństwo inwestycji

Po pierwsze warto się zastanowić nad wspomnianym brakiem ryzyka. Powszechnie przyjmuje się, że tego typu obligacje są wyjątkowo bezpiecznym sposobem inwestowania, bo naszym gwarantem zainwestowanych pieniędzy jest w tym przypadku Skarb Państwa i cały jego majątek. Skutki tej odpowiedzialności finansowej są ujęte w stosownej ustawie budżetowej. Zatem, w gruncie rzeczy stabilność i bezpieczeństwo tego sposobu inwestycji jest bezpośrednio związane ze stabilnością i stanem finansów państwa. Właśnie z tego powodu posiadają one niski czynnik ryzyka utraty pieniędzy, ale całkowicie hipotetycznie może zdarzyć się sytuacja, jak ta z początku wieku w Argentynie, gdzie rząd, ze względu na stan Skarbu Państwa, umorzył wszystkie obligacje, niezależnie od zgody swoich wierzycieli. Należy jednak pamiętać, że jest to sytuacja ekstremalna, a więc opierając się na prawdopodobieństwie w próbach wyliczenia ryzyka, w naszych obecnych realiach stosunkowo niemożliwa, a przynajmniej mało prawdopodobna. Poza tym o brak możliwości spłaty długów we własnej walucie dużo trudniej niż zagranicznej (w tej sytuacji była zresztą już Polska w 1981 roku), gdyż państwo ma więcej możliwości do obrony przed bankructwem. Wprawdzie na przykład wzrost inflacji także odbije się na naszej kieszeni, ale w tej sytuacji dotknąłby on w ten sam sposób również naszego kapitału zgromadzonego na kontach.

Nieskomplikowany proces inwestowania

Jednocześnie warto pamiętać, że w przypadku obligacji skarbu państwa termin ich zapadalności nie może być mniejszy niż jeden rok, gdyż w innym przypadku będziemy musieli mówić nie o obligacjach, a o bonach skarbowych. Z reguły podaje się, że zysk jaki można w ten sposób zakładać wynosi mniej więcej do trzech procent rocznie, po wykupie inwestycji przez Skarb Państwa. Chociaż oczywiście wszystko zależy od rodzaju obligacji i od okresu na jaki została wykupiona. Wykup ten dokonuje się automatycznie po upłynięciu czasu inwestycji, a pieniądze wraz z naliczonymi odsetkami automatycznie trafiają na konto inwestora.