Biała lista – czym jest?

Zgodnie z polskim prawodawstwem od 1 września 2019 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do korzystania z tzw. białej listy podatników VAT – https://kapitalni.org/pl/artykuly/biala-lista-podatnikow-vat,73,588 Jest to prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykaz podstawowych informacji na temat podatników VAT. Nieskorzystanie z przygotowanej przez KAS listy może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Czym jest lista podatników VAT? Jakie dane zawiera oraz jak jest wykorzystywana?

Czym jest lista podatników VAT?

Biała lista to długo zapowiadany i obowiązujący niemalże od roku wykaz przedsiębiorców wraz z podstawowymi informacjami na ich temat, którzy są czynnymi lub zwolnionymi podatnikami VAT. Obowiązująca lista zastąpiła niegdyś wykorzystywany wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Aktualny wykaz, z którym zapoznać się musi każdy przelewający m.in. 15 000 zł na konto kontrahenta, będącego czynnym podatnikiem VAT, dostępny jest zarówno na stronie Ministerstwa Finansów, jak i na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzona przez szefa KAS biała lista zawiera kilkanaście rodzajów podstawowych danych, z których najważniejsze to:

– nazwa firmy ew. personalia płatnika,

– NIP oraz REGON,

– status podmiotu (czynny lub zwolniony)

– numer firmowego rachunku bankowego.

– dodatkowe informacje m.in. o wykreśleniu, przywróceniu do rejestru

lub o odmowie wpisu.

Do czego służy lista podatników VAT

Przede wszystkim nowy wykaz podatników VAT został wprowadzony w celu poprawy ściągalności podatku VAT z przedsiębiorców. W aktualnych warunkach prawnych każdy przedsiębiorca zamierzający przelać kwotę min. 15 000 zł na konto czynnego podatnika VAT jest zobligowany do sprawdzenia znajdującego się w wykazie numeru firmowego konta bankowego. W przypadku zgodności rachunków zyskuje się pewność, że środki pieniężne zostały przelane na numer, który został podany przez kontrahenta do Urzędu Skarbowego.

Brak zgodności rachunków bankowych

Jeżeli przedsiębiorca przeleje zapłatę na rachunek kontrahenta inny niż ten, który został zgłoszony do Urzędu Skarbowego i widniejący na liście podatników VAT, będzie musiał się liczyć z brakiem możliwości odliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto w sytuacji, gdy kontrahent nie zapłaci naliczonego podatku VAT od tej transakcji, przedsiębiorca będzie musiał liczyć się z konsekwencjami na gruncie solidarnej odpowiedzialności.